Waarom paarden

In het werken met paarden komen voor mij veel dingen samen. Emotionele veiligheid, werken met wat zich aandient, de directe feedback van het paard en het uitgangspunt dat degene die gecoacht wordt zelf de oplossing in zich heeft.


Een paard is een kuddedier. Om te overleven moeten kuddedieren continu alert zijn op anderen en op hun omgeving. Paarden zijn daardoor gevoelig voor het gedrag van degene die zij tegenover zich hebben. Met die gevoeligheid geeft het paard jou direct en ongefilterd feedback op je gedrag. Die feedback helpt jou om je bewust te worden van de gevoelens, gedachten en patronen die jou nu belemmeren.


Door ervaringsgericht te leren in samenwerking met paarden kom je veel gemakkelijker bij je gevoel. Het helpt je om in je kracht te komen of je balans te vinden. Als je blokkade of beperkingen voelt, kun je onderzoeken hoe je daarmee om wilt gaan. Dat lukt nooit in een 1-op-1 gesprek of training. Je leert (weer) echt te voelen en te ervaren en daarbij congruent te zijn aan je gevoel. Te zijn wie je echt bent.


“I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand”


Opstellingen

In onze maatschappij doen we er van alles aan om ziektes te mijden en er zo snel mogelijk vanaf te komen. Maar zeker in het geval van chronische ziektes is dat meestal niet de meest zinvolle benadering. En dan luidt de boodschap: “Leer er maar mee leven”.


Een andere manier om naar ziekte te kijken, is door een systemische benadering. De kern van systemisch werken is dat bepaalde terugkerende patronen die in je leven voorkomen, hun oorsprong vinden in het familiesysteem waarin we zijn geboren. Chronische ziekte of terugkerende klachten kun je zien als zo’n terugkerend patroon, en als signaal van het lichaam om iets dat nog onbewust is, zichtbaar te maken.


De opstelling is gericht op het aan het licht brengen van dit terugkerende verborgen thema, waarna de levensstroom weer vrijer kan stromen, Hierbij is het overigens niet nodig om de informatie expliciet met onze ‘mind’ te begrijpen. Belangrijker is dat deze informatie diepen in ons systeem, op zielsniveau, gehoord wordt.


Het zichtbaar maken van verborgen dynamieken en verhalen, zodat de eigen levensstroom weer vrijer kan stromen en meer ruimte krijgt. Dat is de kern van het opstellingenwerk in zijn algemeenheid en ook van de opstellingen bij ziekte. Dit kunnen we met de paarden doen, maar ook zonder de paarden.


Waarom zou je kiezen voor Paard & Co?

Door mijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven als HR Manager en Organisatieadviseur heb ik gezien en ervaren hoe belangrijk het is om te doen wat bij je past en waar je gelukkig van wordt. Te vaak zie ik dat mensen vastzitten in hun carrière en niet weten hoe ze verder moeten of geen actie durven te nemen, met alle gevolgen van dien, zoals bijvoorbeeld burn-out.


Daarnaast heb ik ervaren hoe belangrijk het is om je energiehuishouding en je leven in balans te houden wanneer je een chronische ziekte hebt. Te veel stress of niet goed voor jezelf zorgen heeft direct invloed op je ziekte. Niet alleen een goede balans in medicatie en de behandeling van de specialist is belangrijk, maar je mentale balans is minstens zo belangrijk.


Hierdoor ben ik mij meer gaan verdiepen in het coachen, omdat ik graag wil helpen mensen in beweging te krijgen en te laten kiezen voor zichzelf.


Doordat ik een grote liefde en passie voor paarden heb en omdat ik weet hoe krachtig en tegelijkertijd hoe zacht zij kunnen zijn, en hoeveel zij aan de mens kunnen en willen geven, was het voor mij heel logisch om paardencoaching in te zetten om mensen te helpen.